Podeli članak

„Ljudska  glupost i svemir su beskonačni, ali mislim da za ovo drugo nisam siguran.”

A.Ajnštajn

 

Proteklih nekoliko dana fejsbukom su kružili snimci ratnog veterana iz Jagodine koji je pred sednicu skupštine opštine Jagodina na ulazu u zgradu i u holu same zgrade mobilnim telefonom snimao građane i odbornike koji ulaze u zgradu opštine dobacivao im i javno ih komentarisao. Zatim je ovo lice koje se predstavlja kao ratni veteran, sve te snimke video i audio,  sa svojim komentarima objavio na fejsbuku. Na snimcima se vidi da je on osobe snimao i javno ali i tajno držeći mobilni u ruci, kao slučajno.

Lavinu komentara je izazvao njegov razgovor i rasprava sa Draganom Markovićem Palmom koji mu je jedini nekoliko puta verbalno, kulturno skrenuo pažnju da to ne sme radi.

I sada navedeno lice traži javno izvinjenje od Palme zbog toga što mu je navodno Palma povredio prst.

To što je taj isti snimao neovlašćeno ljude, uz pristojne i nepristojne komentare i što je neke pokušao da izvrgne i ruglu, a na kraju je sve te snimke neovlašćeno objavio na društvenim mrežama to nikome nije sporno, a treba da bude. Šta bi ste vi uradili da Vas neko slika da komentariše i da Vas prati sve vreme držeći uključen mobilni.  Niko ama baš niko pa bio on i ratni veteran ne sme da se bavi nezakonitim radnjama u bilo koju svrhu i da na bilo koji način ugrožava građane. Pomislite kako bi ste se vi osećali da Vas neko neovlašćeno snima i da to objavljuje na društvenim mrežama. S tim u vezi što se tiče izvinjenja koje traži od Dragana Markovića Palme i pretnje njegovih saboraca da će ići da štrajkuju ispred predsedništva, pristojno bi bilo od njega da se javno izvini svim ljudima koje je slikao i komentarisao na snimcima.

 

Krivični zakon je u ovom pogledu jasan:

 

KRIVIČNI ZAKONIK („Sl. glasnik RS“, br. 85/2005, 88/2005 – ispr., 107/2005 – ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014 i 94/2016)

Neovlašćeno objavljivanje i prikazivanje tuđeg spisa, portreta i snimka

Član 145

(1) Ko objavi ili prikaže spis, portret, fotografiju, film ili fonogram ličnog karaktera bez pristanka lica koje je spis sastavilo ili na koga se spis odnosi, odnosno bez pristanka lica koje je prikazano na portretu, fotografiji ili filmu ili čiji je glas snimljen na fonogramu ili bez pristanka drugog lica čiji se pristanak po zakonu traži i time osetno zadre u lični život tog lica,

kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do dve godine.

(2) Ako delo iz stava 1. ovog člana učini službeno lice u vršenju službe,

kazniće se zatvorom do tri godine.

S tim u vezi kolege ovog veterana iz Jagodine pre nego što ga uzmu u odbranu treba da znaju šta je taj čovek uradio, da je narušio privatnost određenih osoba, da ih je uznemiravao, da ih je bez njihove dozvole snimao i komentarisao i da je video i audio snimke bez pristanka navedenih osoba objavio na društvenim mrežama, ako je i od ratnog veterana, mnogo je.

M. Jakovljević