Podeli članak

На основу акта Сектора за ванредне ситуације, Одељења за ванредне ситуације у Јагодини и упозорења РХМЗ-а да се у уторак у западним, југозападним, централним и југоисточним крајевима очекују јаки локални пљускови са количином падавина већом од 20 литара по метру квадратном у периоду од три сата, у циљу предузимања превентивних и оперативних мера заштите становништва и материјалних добара на терену, Штаб за ванредне ситуације општине Параћин увео је приправност јавних предузећа, Комуналне инспекције, Полицијске станице, Повереника цивилне заштите, Стручно-оперативног тима за заштиту од поплава и Стручно-оперативног тима за збрињавање и евакуацију. Наложено је Стручно-оперативнм тиму за заштиту од поплава да изврши координацију са територијално надлежним Јавним водопривредним предузећем у случају спровођења одбране од поплава. Стање приправности траје до престанка потенцијалне опасности, а о предузетим активностима извештаји се достављају Одељењу за ванредне ситуације преко Оперативног центра.