Podeli članak

„Програм водоснабдевања и канализације у општинама средње величине“, који уз финансијску помоћ немачке Владе и Европске уније, преко немачке КФW банке и у сарадњи са републичким Министарством грађевине, саобраћаја и инафраструктуре реализује Јавно предузеће „Водовод“ Општине Параћин, уз техничку и институционалну подршку међународних и домаћих експерата, има за циљ системско решавање проблема услед застарелости главног цевовода, као и оних до којих долази у сушном периоду, ефикасније праћење стања на терену и смањење губитака воде на мрежи, што би у дужем временском периоду требало да обезбеди успостављање одрживости водоснабдевања грађана. Инвестиција реконструкције и модернизације водоснебдевања у параћинској општини, вредна је 3 милиона 450 хиљада евра.

У склопу ових инвестиција биће замењен главни цевовод у дужини од 9,4 километра, од изворишта у Извору до каптаже на Карађорђевом брду, чиме би се добило 20 одсто више воде са главног изворишта, док би уз бушење и изградњу 4 допунска бунара било обезбеђено око 50 додатних литара воде у секунди.

Још једна од кључних инвестиција у склопу пројекта је дигитализација надзора система и мреже.

Радови се изводе и на реконструкцији водоводне мреже у дужини од 630 метара, у три улице у центру града.

Поред наведених планова параћински „Водовод“ је, ове године, из сопствених средстава, уложио преко 12 милиона динара у изградњу 2,3 километра водоводне мреже у Поповцу, 3 километра канализационе мреже у Доњем Видову и Доњој Мутници, као и у изградњу црпне станице на главном колектору у Дреновцу, чиме је створена могућност изградње канализационе мреже за још два села.

До априла наредне године планирана је изградња и водоводне и канализационе мреже на рубовима градског подручја, у већем броју улица.