Podeli članak

Na osnovu Zakona o planiranju i izgradnji, i opštinske Odluke o građevinskom zemljištu, opština Paraćin raspisala je javni oglas o otuđenju građevinskog zemljišta – radi izgradnje, metodom prikupljanja pisanih ponuda.

Predmet prodaje je neizgrađeno građevinsko zemljište, radi izgradnje objekata u okviru Industrijske zone Zmič. Reč je o 15 pacela, čija je najmanja površina 20 ari a najveća 223 ara. Početna cena otuđenja neizgrađenog građevinskog zemljišta iznosi 317,35 EUR po aru i to u dinarskoj protivvrednosti, prema srednjem kursu Narodne banke Srbije, na dan uplate.

Oglas ostaje otvoren šest meseci od dana objavljivanja (10.08.2018.godine) i prvo otvaranje ponude održaće se 10.09.2018. godine u 10.00 časova, dok će se ponude otvarati i svakog 10. u mesecu, u 10.00 časova, u Upravi, odnosno Odeljenju nadležnom za imovinsko-pravne poslove, za prethodni period u kome su ponude pristigle.

U obzir će se uzimati ponude koje su pristigle do 9. u mesecu do 15 časova za prethodni period.

Onaj ko dobije građevinsko zemljište u Industrijskoj zoni Zmič dužno je da pribavi građevinsku dozvolu i da započne izgradnju objekta u roku od 18 meseci od dobijanja rešenja nadležnog organa i da parcelu privede nameni.

Potrebne obrasce, kao i ostale grafičke i tekstualne obrasce zainteresovani mogu dobiti u Odeljenju za urbanizam i imovinsko pravne poslove u Upravi za urbanizam, finansije, skupštinske i opšte poslove.