Podeli članak

Grad Niš će, u partnerstvu sa opštinom Ćuprija, realizovati projekat „Efikasno i efektivno upravljanje imovinom u Nišu i Ćupriji kroz uvođenje Geografskog informacionog sistema“, a u cilju povećanja efikasnosti i transparentnosti javne uprave kroz unapređenje upravljanja imovinom.

Cilj projekta je stvaranje uslova za unapređenje upravljanje imovinom kroz popis i legalizaciju javne imovine u Nišu i Ćupriji i povećanje transparentnosti rada javne administracije, uvođenjem i razvojem Geografskog informacionog sistema i kreiranjem aplikacije za GIS. Na ovaj način javna uprava biće bliža građanima i privredi, navodi se na sajtu Grada Niša.

Realizacijom ovog projekta Niš i Ćuprija, trebalo bi da dobiju formirane jedinstvene baze podataka o integrisanim evidencijama za celokupnu imovinu, zajedno sa aplikacijama za sve aspekte i procese upravljanja imovinom.