Podeli članak

Одељење за друштвене делатности, привреду и локални економски развој општине Ћуприја обавештава сточаре и воћаре да је у току пријава за доделу подстицаја за тов домаћих животиња и подизање вишегодишњих производних засада.

Правилником о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству за тов јунади, свиња, јагњади и јаради прописано је да ова погодност може бити додељена правним лицима, предузетницима и физичким лицима – носиоцима комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, који поднесу захтев од 1. фебруара до 31. јула текуће календарске године, за грла предата кланици или извезена у периоду од 1. октобра претходне календарске године до 30. јуна текуће календарске године.

Подстицаји за подизање вишегодишњих производних засада, у зависности од програма подршке додељиваће се за набавку садница воћака, винове лозе и хмеља; набавку наслона за производне засаде, односно коља код засада винове лозе са одомаћеним сортама; за припрему, обраду земљишта, копање јама за садњу, односно за набавку супстрата са сертификатом за боровницу у саксијама/врећама, као и супстрата за класичне засаде боровнице на банковима и хемијску анализу земљишта са препоруком ђубрења земљишта за садњу односно испитивање механичког састава. Право на подстицаје за подизање вишегодишњих производних засада имају физичка лица – носиоци комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, предузетници и правна лица под којима се подразумева привредно друштво, земљорадничка задруга, научноистраживачка организација, школа, задужбина, манастир и црква, под условом да је нови производни засад подигнут у четвртом кварталу претходне календарске године или у првом и другом кварталу текуће календарске године, са изузетком производних засада јагода који могу датирати и из трећег квартала текуће године.

Захтев за коришћење подстицаја за подизање вишегодишњих производних засада воћака, винове лозе и хмеља се подноси Управи за аграрна плаћања од 1. маја до 31. августа 2019. године, а за производне засаде јагода подигнуте у трећем кварталу текуће календарске године, до 30. септембра 2019.

За све детаљне информације обратити се Групи за привреду и пољопривреду Одељења за привреду, друштвене делатности и локални економски развој општине Ћуприја, канцеларија бр. 26, или на телефон 8470-248 локал 129.