Podeli članak

У периоду од 1949. до 1991. Централна Србија је имала позитиван природни прираштај те је број рођених био за 1.519 хиљада већи од броја умрлих, у просеку се рађало 35 хиљада више од броја умрлих.

Заједно са хиперинфлацијом 1992. године на подручју Централне Србије завладала је и бела куга, у односу на 1991. број рођених је смањен, а број умрлих повећан и од те године се негативан природни прираштај повећава. У двадесетпетогодишњем периоду у Централној Србији је 436 хиљада лица више умрло у односу на број рођених, што је 17,4 хиљада у просеку, мада је ова разлика изнад просека од 2005. године и највећа је била 2015 (27,6 хиљада).

Наредних година можемо очекивати да се број умрлих незнатно повећа, пре него што почне да се дугорочно смањује, јер ће све мање бити лица за умирање. Број рођених ће наставити да се смањује, осим ако се низом финансијских и нефинансијских мера утиче да се тренд преокрене у позитивном правцу.