Podeli članak

Savet 36.međunarodnog književnog festivala „Srpsko pero“ raspisuju konkurs za tradicionalnu književnu nagradu „Srpsko pero 2021“. Pravo učešća imaju mladi pisci do 35 godina, iz celog sveta koji dostave radove na srpskom jeziku.

Radove bez obzira na žanr (pesma, priča, esej, dramski tekst…) dužine do deset kucanih stranica treba poslati pod šifrom u tri primerka, najkasnije do 14. oktobra, na adresu:

Književni festival “SRPSKO PERO”, poštanski fah 92,  35000 Jagodina, sa naznakom “ za KONKURS – SRPSKO PERO 2021”. U posebnoj koverti treba poslati rešenje šifre i osnovne bibliofilske podatke.

Nagrada „Srpsko pero“ se sastoji od unikatne povelje i novčanog iznosa a biće uručena na završnoj svečanosti koja će se održati u Jagodini.