ODRZANA SEDNICA SKUPSTINE GRADA JAGODINE

Одлуком Скупштине града Јагодина пољопривредници и у 2017. години ослобођени пореза на оранице и шуме
Поред ове одлуке, одборници Скупштине града Јагодина једногласно су усвојили и остале одлуке и решења по шеснаест тачака дневног реда четврте седнице градске скупштине, међу којима и Одлуку о измени и допуни Стаута града Јагодине, као и Одлуке о изменама и допунама одлуке о градским управама и предлоге аката из области буџета града за 2016.годину.

Дата је сагласност и на измене оснивачких аката јавних предузећа и то новооснованог предузећа „Уређење и јавно осветљење“ настало гашењем Дирекције за изградњу, ЈП „Стандард“и ЈП за производњу и дистрибуцију топлотне енергије на подручју града Јагодине.

Одборници Скупштине града усвојили су и сет одлука о поверавању обављања комуналних делатности, Одлуку о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе, Одлуку о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину у 2017.години, као и Одлуку о висини стопе пореза на имовину у следећој години.

Дата је сагласнот и на Одлуку о локалним комуналним таксама, о стопи амортизације, као и на Одлуку о коефицијентима за утврђивање пореза на имовину за непокретности обвезника који воде пословне књиге за пореску 2017. годину. Усвојен је и предлог решења о образовању Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп, коришћење и продају пољопривредног земљишта у државној својини.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*