JAGODINA USVOJILA BUDZET-AKCENAT NA ZIVOTNU SREDINU I KOMUNALNE POSLOVE

Usvojen je budžet u iznosu nešto više od 2.9 milijardi dinara od čega su tekući prihodi 94,16 odsto.

Najviše sredstava u budžetu biće iz poreza na dohodak i kapitalne dobitke 968.745.000 dinara, od sredstava transfera i drugih nivoa vlasti 482.981.464 dinara, od poreza na imovinu 495.700.000, prihoda od imovine 341.710.00 dinara…
Najveći deo budžeta namenjen je za zaštitu životne sredine i komunalne poslove 718.440.258 dinara, javni dug 277.000.000 dinara, socijalnu i dečiju zaštitu 238.860.621, predškolsko vaspitanje i obrazovanje 395.753.286 dinara, fizičku kulturu 199.000.000 dinara, stambene i imovinsko pravne poslove 288.783.247 dinara…
Za otplatu glavnice domaćim kreditorima 252.500.000 dinara, za kulturu 181.909.195 dinar, za saobraćajnu infrastrukturu 250.000.000 dinaran za mesne zajednice 3.120.000, za oblast zdravstvene zaštite 15.740.000, za poljoprivredu i ruralni razvoj 12.800.00, za Pozorišni festival „Dani komedije“ 8.690.700 dinara dinara.
„Da bi se obezbedila sredstva za sve korisnike budžeta, došlo je do korekcije zahteva korisnika, obzirom da su njihovi zahtevi bili veći od bilansnih mogućnosti budžeta za 2018, a radi poštovanja smernica iz Uptstva, kojima su propisana ograničenja kod planiranih raskoda“, stoji u obrazloženju odluke o budžetu.
„Pri utvrđivanju predložene raspodele sredstava vodilo se računa da se predloženom raspodelo obezbede uslovi, odnosno neophodna srdstva za obavljanje funkcija i zadataka korisnika u skladu sa Zakonom“.
Odbornici su danas doneli i Kodeks ponašanja službenika i nameštenika, koji sadrži 25 članova, „sa ciljem da doprinese poverenju građana u lokalnu vlast“.
U kodeksu se ističe da „službenici postupaju jednako preme svim strankama u istoj pravnoj i faktičkoj situaciji, da budu tačni, pristupačni i kooperativni“.
Odbornici su dali saglasnot na programe javnih preduzeća, ovlašćenje Gradskom većui da se zadužuje u 2018.godini, odluku o komunalnim taksama, o aktima iz socijalne zaštite, otuđnju nepokretnosti u korist italijanske kompanije „Mobil turi“, o osnivanju Saveta roditelja…

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*