„ДУША“ ИВАНА СОКАЧА

Иван Сокач (1975), престонички песник и прозни писац, члан Удружења књижевника Србије, објавио је пред овогодишњи београдски Сајам књига нову књигу песама кратког и упечатљивог наслова „Душа“.
Свака песма из Сокачове нове књиге је лепа душа за себе али заједно, уланчане међусобно, укоричене између интересaнтно осмишљених корица чине непоновљив космос у коме нам песникова „вера, нада и љубав“ нуде путоказе за бег из кошмара и прашума бесмисла.
Попут генијалног дерана из Шарлвила (Рембо), јавио се Иван Сокач у својој 16-ој години збирком песама „Бели коњи“, књигом богате асоцијативности и егзистенцијалистичке промисли и тај подвиг траје до данас, стварајући опус кога можемо комотно назвати Иваново јеванђеље.
Књига „Душа“ објављена је у ауторском издању, биће на штандовима овогодишњег сајма и читаоци могу да провере тврдњу фамозног песника Живорада Недељковића о поезији нашег песника: „Поезија Ивана Сокача је остварена, како би тумачи старог кова одредили, у оном драгоценом умекшаном штимунгу, са акцентом на елементарну осећајност и на такве подстицаје. Сврсисходна је употребa рима, на местима где је нужно одмицање од покретачке основе, или пак кад треба нарочито светло усмеритi на њу и вишезначне рукавце; оне доприносе проходности, али и и гривости стиха.Утолико, чини се да и римовање глагола у инфинитиву имау логу да потцрта атмосферу песме, али и сугерише жељену инфантилност као могућност отклона од свега што није наклоњено унутрашњем бићу лирскогсубјекта.“

И.Л.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*